Po stopách CBD: Náhled do fascinující historie konopí

Ačkoliv se dnes kanabidiol neboli CBD stává v oblasti výživových doplňků moderním trendem, v žádném případě se nejedná o novodobý fenomén. Kořeny využití látek získávaných z rostlin konopí lze vysledovat až hluboko do období starověku. Tehdy konopí tvořilo nejenom součást náboženských rituálů a praktik, ale jeho využití bylo daleko širší. Patřilo k těm nejdůležitějším rostlinám při vzniku dávných civilizací. V nedávné minulosti se ale konopí zejména díky látce známé pod zkratkou THC dostalo na černou listinu. Moderní výzkum nicméně umožnil nahlížet na složky konopí bez předsudků a tím přispěl k jejich renesanci. Nahlédněme společně v krátkosti pod pokličku této fascinující historie.

Využívání rostlin konopí není pro lidstvo žádnou novinkou. Právě naopak. Jeho využití lze vysledovat až do starověku. Patří mezi jedny z první rostlin, jejichž pěstování si lidé osvojili v období vzniku zemědělství. Ačkoliv bylo kdysi konopí oblíbené a uctívané, jeho novodobá historie je značně stigmatizovaná. Teprve nedávno se mu díky moderním vědeckým postupům daří postupně se nelichotivých nálepek zbavovat, a to zejména díky studiu CBD a dalších účinných látek. (Co je CBD a vysvětlení základních pojmů najdete v tomto článku).

Pradávné kořeny využití konopí leží ve staré Číně

Na základě známých údajů lze předpokládat, že konopí seté (Canabis sativa) bylo jednou z prvních rostlin, které stály u zrodu zemědělství. Velmi pravděpodobně hrálo klíčovou roli při vzniku rané civilizace na území dnešní Číny už v období sahajícím 6000 let před náš letopočet. Významnou roli tehdy hrálo v mnoha oblastech lidského života, jako je jídlo, oblečení, stavební materiál či náboženské obřady. Sloužilo také k výrobě lan či papíru. Bylo jednou z šesti hlavních tehdy pěstovaných plodin.

První zmínky o využití konopí coby podpůrného prostředku pro lidské zdraví datují do období 3000 let př. n. l., kdy jej k harmonizaci svého těla využíval legendární císař Shen-Neng, který spoléhal na léčivou moc rostlin.

Konopí se prosazuje jako „dárce radosti“ i v péči o pleť

Z Číny se využití konopí rozšířilo na území Indického subkontinentu. Zde se v období mezi 2000 a 1000 let př. n. l. stalo součástí významných ceremonií a náboženských rituálů. Tehdejší společnost řadí konopí mezi „pět posvátných rostlin“. Lidé jeho účinkům důvěřovali a považovali ho za „osvoboditele“ a „dárce radosti“. Bylo prý také oblíbeným pokrmem hinduistického boha Šivy. Významné bylo využití konopí k léčbě řady nemocí.

V následujících staletích se pěstování konopí rozšířilo po celé Asii a až do starověkého Řecka a posléze i do Římské říše. Z jeho účinků byl nadšený také egyptský faraon Ramses II., který jej poprvé v historii využil také k péči o pleť. (Jak se dnes využívá konopí v péči o pleť ) Konopí v Egyptě sloužilo rovněž ke stavbě budov a výrobě látek.

20. století přineslo konopnou prohibici

Rostliny konopí provázely člověka po celá staletí. Postupně rostlo také povědomí o jejích aktivních složkách, a to včetně účinků THC. Ve 20. století se díky postupné kriminalizaci návykových látek a drog dostává konopí na černou listinu. Jeho pěstování je zakázané nebo velmi přísně regulované. Některá omezení provází konopí dodnes a přístup se liší stát od státu.

Zájem vědců o tuto rostlinu ale nepominul. Díky tomu se v roce 1940 podařilo chemikovi Rogeru Adamsovi poprvé identifikovat a syntetizovat CBD. O dva roky později si svůj postup izolace CBD patentoval. K úplnému popisu chemické struktury CBD došlo ale až v roce 1963.

Novodobá renesance konopí díky vědeckému poznání kanabidiolu CBD

Naštěstí v současné době postoupilo poznání složek konopí kupředu a zásadně se změnil i pohled na ně. Lví podíl na tom má právě CBD, které dnes zažívá celosvětový boom. Tato moderní renesance využívání konopí nastala vlastně i díky hlubšímu pochopením této sloučeniny, která s sebou v řadě zemí přinesla i legislativní změny týkající se jejího používání. Na základě toho si konopí postupně získává zpět ztracené uznání a veřejnost ať už odborná či laická k němu znovu upírá svou pozornost. Přibývá množství studií účinků CBD i dalších složek konopí, které naznačují, jak moc jsou jejich účinky na lidské zdraví nedoceněné.

Kanabidiol neboli CBD nabízí určité benefity, které mohou pomoci s velkou škálou problémů. Pro své pozitivní terapeutické účinky se využívá například takto:

  •       CBD jako bojovník proti zánětu
  •       CBD pro uklidnění nervů a snížení stresu a úzkosti
  •       CBD pro podporu lepšího spánku
  •       CBD a vliv na problematickou pleť

 

Více se dočtete v našem předchozím příspěvku.

Zdroje

Historie Technického Konopí: Vše Co Musíte Vědět o Odkazu Konopí - Royal Queen Seeds [WWW Document], n.d. URL https://www.royalqueenseeds.cz/content/200-historie-technickeho-konopi-vse-co-musite-vedet-o-odkazu-konopi (accessed 1.26.22).

Landgård, J., 100AD. A History of CBD and Cannabis - both Controversial and Cool [WWW Document]. MANTLE (.com). URL https://www.hellomantle.com/blogs/cbd/history-of-cbd (accessed 1.26.22).

Who Discovered CBD? The Scientific History Of CBD | Weedmaps [WWW Document], n.d. URL https://weedmaps.com/learn/cbd/who-discovered-cbd (accessed 1.26.22).

Zpět do obchodu