Řízení auta a užívání CBD

CBD a řízení. Je to legální a může olej ovlivnit jízdu?

Jestli už jste si o CBD v minulosti něco zjišťovali, určitě víte, že užívání této látky je legální a v poslední době i velmi oblíbené. Mezi účinky CBD patří i zklidnění a uvolnění mysli. Nabízí se proto však otázka, mohu po použití CBD za volant? Na tuto otázku vám odpovíme v následujících odstavcích.

Základní otázka zní: víte, co je uvnitř vaší lahvičky označené jako CBD olej? Rychle rostoucí popularita CBD olejů, a s tím související a nově vznikající odvětví, přilákaly zájem mnoha výrobců. Ne všichni však nabízejí produkty s odpovídající kvalitou. To je však v případě řízení a možných drogových testů zcela základní.

Proč? Pokud máte obavu, aby se užívání CBD neprojevilo pozitivně na drogovém testu, možná se budete zajímat o produkty, které THC vůbec neobsahují. V ruce vám tak pravděpodobně skončí buď čistý izolát CBD či širokospektrální CBD olej. Ten obsahuje veškeré kanabinoidy, avšak žádné THC. Celospektrální CBD obsahuje stopy THC, které podle zákona nesmějí přesáhnout 0,3 %. Klasické drogové testy nezjišťují hladinu CBD. Detekují však THC a fungují na bázi nulové tolerance. V tomto případě proto záleží na několika faktorech:

  1. Kdy naposledy byl produkt, jako například celospektrální olej, použit.
  2. Jaký vedete životní styl.
  3. Kolik vážíte.
  4. Jak rychlý máte metabolismus.

Tímto tématem se konkrétněji zabýváme v tomto článku.

Pro klid na duši si proto člověk musí být jist, jak na něj CBD produkt působí, a také že používá opravdu to, co je napsáno na obalu. Jak tedy poznat, že je váš výrobek kvalitní?

  • Před nákupem produktu si vyhraďte čas na rešerši a podívejte se na stránky výrobce, od kterého si CBD olej kupujete.
  • Výrobce, který má plnou kontrolu nad celkovou produkcí svých výrobků od pěstování rostlin konopí až po konečné balení výrobků, je vždy spolehlivější. V případě, že se olej v určité fázi překupuje, už výrobce může ztrácet přehled nad kvalitou a dodržováním slibovaných kroků.
  • Výrobek vždy disponuje označením šarže, kterou lze trasovat.
  • Důvěryhodnost a kvalitu produktu zaručuje také certifikát, který obdrží každá šarže od nezávislé laboratoře třetích stran ve všech fázích výroby. Výsledky testů najdete na webových stránkách výrobce. Certifikáty k výrobkům Reakiro najdete na portálu https://cbdreakiro.com/shop.

 

CBD není návykové a na rozdíl od THC není psychotropní. I přes to je však důležitá sebereflexe a vlastní úsudek. Musíte vědět, jak na vás produkt působí. Někteří mohou po použití pociťovat ospalost v případě, že užívají vysoké dávky. Dalším problémem může být bolest hlavy, která může být při řízení rušivá. Pokud se u vás takové účinky objeví, měli byste zvážit snížení dávek a především sezení za volantem. Český zákon však nezakazuje užívat CBD před řízením.

Zpět do obchodu