Jak se extrahuje CBD?

Jak se extrahuje CBD?

 

Aby bylo možné CBD dostat z konopí do konečného produktu, je potřeba jej extrahovat. Existují různé způsoby, jak CBD z rostliny získat - některé jsou více účinné, jiné naopak nevyžadují drahou techniku a využívají je spíše domácí kutilové. Je proto vhodné se v těchto procesech orientovat, protože způsob extrakce CBD se podepisuje i na finálním produktu.

 

 03_jak se extrahuje CBD

S rostoucím tlakem na kvalitu a čistotu CBD produktů se vyvíjí i proces, jak se CBD z konopí získává. Od “domáckých” procesů extrakce pomocí zahřívání, tlaku a tření či za pomocí olivového oleje a dalších metod se výroba přesunula k extrakci za pomocí rozpouštědel jako butan, etanol či hexan. Tyto látky však představují zvýšené riziko kvůli hořlavosti.

 

V současnosti velmi oblíbeným způsobem extrakce je proto extrakce za pomocí CO2, tedy oxidu uhličitého. Tomuto způsobu se říká “superkritický” (supercritical extraction). K extrahování CBD je nutné přeměnit oxid uhličitý na kapalinu, čehož lze docílit stlačováním a zahříváním látky. Díky tomuto procesu se oxid promění na vysokotlaký plyn i kapalinu zároveň a “prochází” skrze rostlinu, kdy na sebe naváže potřebné látky z konopí. Mimochodem. Metoda extrakce pomocí CO2 se používá i při výrobě kávy bez kofeinu, kdy je potřeba oddělit kofein od kávových zrn.

 

Výhody superkritické extrakce 

 

Protože během procesu nejsou použita žádná rozpouštědla, odpadá riziko zbytkových nežádoucích látek v konečném produktu. Při superkritické extrakci nedochází k žádné chemické reakci, takže je výsledný produkt čistý. Navíc, protože celý proces probíhá za nižších teplot, zůstávají v produktu i další významné sloučeniny, které mohou vyšší teploty zničit. Jedná se například o mastné kyseliny. Proces za pomocí CO2 je navíc udržitelný a šetrný k životnímu prostředí. Už i proto se stal základním stavebním kamenem pro značku Reakiro.

 

Nevýhody superkritické extrakce

 

Přestože je tato metoda v současnosti nejbezpečnější a nejúčinnější, kvůli vysokým nákladům na vybavení a potřebným znalostem se stává dostupnou jen pro větší výrobce CBD olejů. 

 

Kromě superkritické extrakce existuje také subkritická (subcritical) a středně kritická (mid-critical) extrakce. Subkritická extrakce využívá při procesu nízké teploty a nízkého tlaku. Metoda proto vyžaduje více času pro dokončení celého procesu, na jehož konci je menší množství produktu. Na druhou stranu je nutné zmínit, že díky časově náročnějšímu procesu s nižší intenzitou a větší opatrností, zůstává v CBD oleji větší množství terpenů. Středně kritická extrakce pak představuje mezník mezi subkritickým a superkritickým procesem extrakce. 

Zpět do obchodu