Širokospektrální či celospektrální CBD?

Širokospektrální, celospektrální či čisté CBD - jaký je mezi nimi rozdíl?

 

Svět CBD produktů se občas může zdát komplikovaný se všemi novými pojmy a názvy, které se na člověka hrnou ze všech stran. Jestli už jste se poohlíželi po nějakém výrobku CBD, určitě jste narazili na pojmy celospektrální extrakt (full-spectrum) z CBD, širokospektrální (broad-spectrum) či čisté CBD, takzvaný izolát. Mezi těmito dvěma druhy existuje významný rozdíl.

 04_širokospektr. CBD vs izolát

 

Pojďme tedy začít od začátku - na konopném poli. CBD je extrahováno z technického konopí, konkrétně z jeho květu. Technické konopí obsahuje kromě CBD i další kanabinoidy a ostatní látky - například terpeny či flavonoidy (co jsou tyto látky zač se můžete dočíst například v tomto článku).Tyto látky mají další prokázané příznivé účinky a vzájemným působením na sebe zvyšují terapeutický potenciál kanabinoidů. 

 

V naprosto minimálním množství je v technickém konopí přítomné i THC, jehož obsah ve výrobcích je následně velmi přísně sledován - český zákon povoluje hranici maximálně 0,3 %. Toto množství nemůže uživatele uvést do “rauše”.

 

Zatímco izolovaný extrakt je opravdu jen čisté CBD (95 – 98 %) bez obsahu jiných kanabinoidů, terpenů a dalších prospěšných látek, širokospektrální CBD a celospektrální CBD všechny tyto látky obsahují. Zpočátku se věřilo, že izolovaný extrakt CBD je nejlepší formou, neboť je nejčistší. Tento názor vyplývá z nedostatečné edukace, kdy si uživatelé myslí, že CBD je jediná prospěšná látka z konopí a k dosažení nejlepších účinků proto nejsou nutné další sloučeniny. 

 

Studie The Lautenberg Center for General and Tumor Immunology však tuto myšlenku vyvrátila. Vědci zjistili, že účinky izolovaného CBD se dostavují až při užití určitého množství. To se ale u každého jedince liší. 

 

Po zopakování pokusu s širokospektrálním CBD se tento drastický pokles účinků nedostavil. Naopak. Ve chvíli, kdy jsou všechny tyto látky pospolu, dostavuje se synergický účinek (entourage effect), kdy dochází ke vzájemnému působení látek jedna na druhou a tím pádem i zlepšování terapeutických účinků.

 

I přes to dávají někteří uživatelé přednost čistému CBD, a to například z bezpečnostních důvodů. Kontaminace toxickými látkami je u tohoto produktu zcela vyloučena. Izolované CBD ve formě prášku se proto užívá například ve farmaceutických přípravcích.

 

Celospektrální a širokospektrální CBD

 

Jak již bylo zmíněno výše, obě dvě varianty obsahují celé spektrum kanabinoidů, které se v konopí nachází. V případě celospektrálního CBD je přítomná i látka THC. Je proto nutné zmínit, že hladina THC se musí podle zákona držet pod hranicí 0,3 %. V tomto ohledu jsou výrobci pod přísným drobnohledem. Širokospektrální CBD obsahuje také spektrum veškerých kanabinoidů avšak žádné THC.

 

 

Zpět do obchodu